top of page

CHVENIE

/ Peter Barényi, Alžbeta Malovcová, Rastislav Podhorský

9.9.2022 - 13.10.2022
kurátor: Ľuboš Lehocký

Výstava trojice Barényi – Malovcová – Podhorský v galérii Photoport predstavuje prieniky a podobnosti v ich tvorbe a uvažovaní. Aj keď sú tvorivé motivácie, oblasti záujmu a napokon primárne, resp. najznámejšie mediálne výstupy tejto trojice často rôzne, v predstavenom výbere môžeme objaviť také aspekty, ktoré tvorbu tejto trojice k sebe približujú, a ktoré zároveň môžeme považovať aj samé osebe za hodné reflexie. Ide napríklad o výrazové pôsobenie a potenciál kresby, resp. zdôraznenej kresbovej línie na jednej strane a fenomén prázdnej/plnej/nerozlíšenej/neštrukturovanej plochy na druhej strane; fenomény dotýkajúce sa výrazových kvalít ako subtílnosť, komornosť, konotatívnosť, implicitnosť, intímnosť, tajomnosť, každodennosť, autentickosť, či skrátka o také pôsobenie diel, ktoré je skĺbením jednoduchosti videného a intenzity tušeného/mysleného (zmyslu).

Peter Barényi (*1978) absolvoval doktorandské štúdium pod vedením prof. Ilony Németh na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Je spoluzakladateľom platformy mapujúcej slovenskú umeleckú scénu artyoucaneat.sk. Jeho intermediálna tvorba zahŕňa prácu s kresbou, textom, fotografiou, videom, objektom a inštaláciou.

bottom of page