Eduard Kudláč / Oblasť výskytu
kurátor: Filip Vančo
10. 9. 2021 – 7. 10. 2021

Fotografický súbor “Oblasť výskytu” je inšpekciou vymedzených oblastí.
Hranica je bunkovou stenou, ktorá oddeľuje bezprostrednú prírodu od
človeka a jeho konania, zároveň však časť tejto ľudskej činnosti
prepúšťa do svojich prostredí. Pracuje s výsledkami vzájomnej
interakcie, nie však v zmysle premeny, ale skôr súboja o
pozície.
Fotografie a série sú modifikované v pohybe čase a uhle pohľadu. Vecne analytický prístup k zdanlivo banálnemu výjavu z prostredia, by mal byť intelektuálnou náhradou vizuálnej atraktivity a nevrstveného obsahu.

Eduard Kudláč (1972) – vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Svoje zameranie na hľadanie nových
možností divadla cez pohyb a akciu rozvinul vo vlastnom združení
phenomenontheatre, ktoré založil v roku 2000 ako nezávislú platformu
pre súčasné divadlo.
Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré
profiluje ako divadlo s radikálnou dramaturgiou, zameranou na súčasné
slovenské a zahraničné texty.
Intímnou formou myslenia sa pre neho stala fotografia. Najosobnejšie
témy realizuje cez ňu, mimo územia inštitúcie. Obrazový jazyk
zostáva napriek odlišnosti médií minimalisticky príznačný.
Výstavný program galérie Photoport v roku 2021 podporil Fond na
podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.