top of page

Eduard Kudláč / Oblasť výskytu
kurátor: Filip Vančo
10. 9. 2021 – 7. 10. 2021

Fotografický súbor “Oblasť výskytu” je inšpekciou vymedzených oblastí.
Hranica je bunkovou stenou, ktorá oddeľuje bezprostrednú prírodu od človeka a jeho konania, zároveň však časť tejto ľudskej činnosti prepúšťa do svojich prostredí. Pracuje s výsledkami vzájomnej interakcie, nie však v zmysle premeny, ale skôr súboja o pozície. Fotografie a série sú modifikované v pohybe čase a uhle pohľadu.

Vecne analytický prístup k zdanlivo banálnemu výjavu z prostredia, by mal byť intelektuálnou náhradou vizuálnej atraktivity a nevrstveného obsahu.

Eduard Kudláč (1972) – vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje zameranie na hľadanie nových
možností divadla cez pohyb a akciu rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil v roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo.
Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s radikálnou dramaturgiou, zameranou na súčasné slovenské a zahraničné texty.
Intímnou formou myslenia sa pre neho stala fotografia. Najosobnejšie témy realizuje cez ňu, mimo územia inštitúcie. Obrazový jazyk zostáva napriek odlišnosti médií minimalisticky príznačný.


Výstavný program galérie Photoport v roku 2021 podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

bottom of page