top of page

Ján Kekeli 
/ Plávajúca podlaha
19.11. - 16.12.2021


Precízne sprostredkovanie reality, materializovanie obsahu v hlboko autentickej vizualite veľkoformátových farebných fotografií Jána Kekeliho sú sprievodcami a spoločníkmi skúsenosti s onou transhistorickou a transkultúrnou základnou otázkou, ktorá sa dotýka “vedomia nešťastia a hľadania blaženosti”.

Je ustrnutie, uviaznutie v nestálosti a roztrieštenosť pozornosti v rozmanitosti nepodstatného príčinou alebo následkom nemožnosti /neschopnosti rozhodnúť sa pre jeden cieľ, udržať pevnú polohu v tejto, napriek zúrivému plynutiu času, predsa len stagnácii?

Kekeli v prísnej snahe o objektivizovanie reality a vytváranie
takpovediac novej reality reality, či skúsenosti, hľadá odpovede a zároveň kreslí koncentrované emocionálno-intímne (autistické) mapy jeho prežívania a vnímania sveta. Vertikálne ladené kompozície a snaha o akotaké (aj za cenu provizórnosti) usporiadanie, výrazne vypovedajú
o charaktere tohto na prvý pohľad zúfalého bádania. Metaforický pohyb znakov jednotlivých kompozícii, v princípe jednoduchým jazykom, dokumentuje melancholický charakter jednotlivých pokusov o aspoň akokoľvek progresívne riešenia. Cez rafinovane jednoduché a vecne presné záznamy nezkresleného obrazu dokumentovaných objektov, situácii a človeka, v jedinečnej autorskej tonalite vyrážajú vrstvy emocionálne nabitých bazálnych modelov a príčin, o ktoré opierame svoje
rozhodnutia, konania a myslenie. Príčina je totiž to, z čoho niečo vzniká.

 

Ľahkou parafrázou Piačekovho výroku: “Nie je zaujímavé utrpenie človeka, ale to, čo z neho človek spraví” by sa dal trochu humorne ukotviť kurátorský status vystavovanej série.

 

Eduard Kudláč

bottom of page