top of page

Martin Hreha

/ Variácie pravdepodobnosti
 

20.1. - 10.2.2023
Kurátor: Peter Megyeši

 

Výstava predstavuje aktuálnu maliarsku tvorbu Martina Hrehu (1991). V sériách

minimalistických kompozícií autor demonštruje variácie pravdepodobnosti rôznych módov

reprezentácie reality.

Autor prezentuje výber z dvoch maliarskych sérií: Diagonála rastu a Villa Katsura.

Kompozície síce na prvý pohľad evokujú skladbu foriem geometrickej abstrakcie, odkazujú

však k elementárnym vizuálnym záznamom fenoménu rastu (diagonála, farebná a

tvarová gradácia) a takisto konkrétnym architektonickým plánom.

Východiskom pre sériu malieb Villa Katsura sú architektonické diagramy a schémy

cisárskej vily zo 17. storočia, situovanej na okraji japonského mesta Kjóto. Variovanie,

posuny, štylizovanie a kombinovanie grafických záznamov priestorových plánov budovy

smeruje v maliarskej sérii až k hraničnej situácii, kde schémy nadobúdajú podoby prvkov

geometrickej abstrakcie. Martin Hreha vyjadruje v sérii maliarskych kompozícií

podstatné znaky, spôsoby a proporcie konvenčných záznamov architektúry (nárys, bokorys,

pôdorys), pričom analyzuje prístupy, akým sa priestor, priestorové pomery a pohľady

prevádzajú do plochy. Vzájomné vzťahy medzi plochou a vymedzeným priestorom sú

prostredníctvom generovaných modulov a rastrov tematizované aj v spojitosti s konkrétnou

architektúrou galerijnej inštalácie.

Maľby reagujú na ustálené a predpokladané divácke očakávania- spochybňujú

očakávanú mieru predporozumenia obrazom. Svojou utváranou redukovanou formou –

farebnosti i tvarov – sú koncipované ako ohliadanie možností pravdepodobných referencií

a vizuálnych konvencií.

bottom of page