top of page

Ján Šipöcz – Veci

4.10. – 31.10. 2019
Kurátor: Filip Vančo

 

vec1. objektívne jestvujúci jav . skutočnosť: vzťah vecí k človeku, zakrývať veci, skutočnosti . fakt: overiť si fakty . realita: životná realita

Aktuálna výstava Jána Šipöcza je kombináciou doterajších a nových prístupov autora k predmetnej, respektíve vecnej skutočnosti. Už vo svojich predchádzajúcich sériách „Souvenirs, 2016“, „Sucháre, 2010“, upriamil autor svoju pozornosť k predmetom alebo objektom hodným jeho záujmu. Šipöcz je fotograf - v podstate dokumentarista, v zmysle objektívneho alebo neutrálneho záznamu skutočnosti. Jeho autorský prístup však objektívny nie je. Rád využíva princíp hry, drobného vychýlenia alebo prispôsobenia si reality. Dalo by sa povedať, že spochybňovanie je jedným zo základných mediálnych špecifík fotografie. Šipöcz to vie, skúša čo všetko mu ešte „fotografia“ dovolí. Vyškrabáva cudzie diapozitívy, dokresluje ich, zväčšuje, alebo odkazuje k médiu cez jeho atribúty – diarámiky, šanóny, archívy. V najnovších prácach ide ešte ďalej, sám vytvára objekty, niektoré následne fotografuje, iné vystavuje priamo. Referenčný rámec média, mu už nestačí. Tematizuje každodenný život, jedlo, detskú hru. Hľadá nevšedné v obyčajnom a naopak. Šipöcz je komentátorom vlastného života s neodmysliteľnou dávkou svojského humoru.

Filip Vančo


Ján Šipöcz, 1983 Bratislava

Ján Šipöcz je absolvent Katedry fotografie VŠVU v Bratislave. V roku 2011 bol finalistom ceny Oskára Čepana, okrem Slovenska vystavoval v Rakúsku, Slovinsku, Česku alebo vo Fínsku. V tvorbe Jána Šipöcza prevláda najmä téma zátišia. Väčšinou ide o nájdené alebo znovuobjavené predmety, ktoré spájajú sériu na princípe určeného konceptu, o ktorom mnoho prezrádza jej názov.


Výstavný program galérie Photoport v roku 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

bottom of page